Wat is een opstelling?

  • Familieopstelling?
  • Systeemopstelling?
  • Organisatieopstelling?

Misschien heb je deze termen ooit gehoord. Het is voor mij inmiddels 8 jaar geleden dat ik voor de eerste keer bij een opstelling was. Inmiddels begeleid ik zelf opstellingen waarin altijd iets wonderlijks gebeurt. Het is iets heel bijzonders.

Opstellingen en systemisch werk is een methode die gebruikt wordt om op een andere manier tegen blokkades in je leven aan te kijken. Een opstelling lost niet zozeer een situatie of probleem op, maar geeft je vooral inzicht in de redenen ervan waardoor je er anders mee om kunt gaan. Dit kan gaan over je privéleven maar ook je werk. Het doel is om meer in balans te raken.

Een opstelling is iets voor jou als je:

  • Je gehoord, gezien en begrepen wilt voelen
  • Voortaan keuzes wilt maken vanuit je eigen intuïtie en verlangens, zonder dat iets je daarin tegenhoudt
  • Afscheid wilt nemen van overtuigingen die je in de weg staan en jou belemmeren van een vrijer leven
  • Meer grip op jezelf en de vraagstukken wilt hebben
  • Behoefte hebt aan verdieping op thema’s die nu spelen in jouw leven

Een opstelling is een methode waarbij we kijken naar personen en gebeurtenissen binnen je (familie)systeem en hoe deze van invloed zijn geweest op jouw verleden, maar ook nu en de toekomst. Door op onderzoek uit te gaan naar jouw familieverleden of verborgen verhalen vind je waardevolle antwoorden op de vraag wat ons in het dagelijks leven (on)bewust beïnvloedt en waardoor we niet lekker in ons vel zitten of onze doelen niet lijken te halen.

Hoe ziet een opstelling eruit?

In een coachsessie gaan we aan de slag met jouw coachvraag. Je krijgt inzicht in de echte zaken die spelen. We formuleren concrete stappen waar jij je volgende stap mee kunt zetten.

Je vraag is de ingang van de opstelling. Je zult merken dat de vraag waar je mee wilt werken kan ‘transformeren’ naar een andere situatie die je in je leven herkent. Het is geen voorgescript plan, we werken met dat wat zich aandient. Op zich is de vraag niet het belangrijkste, wel moet er iets zijn wat ‘gezien’ wil worden. Er moet kracht achter de vraag zitten. Ik werk niet met mensen die alleen nieuwsgierig zijn of met vragen die niet over de persoon zelf gaan. Jij hebt bijvoorbeeld niet het recht om te weten hoe iets voor een ander is, wel hoe de dynamiek naar jou toe is.

Familieopstelling; moet ik mijn familie inlichten?

Ook al gebruiken we de term familieopstelling, je hoeft je familie niet te vertellen dat je een opstelling gaat doen of gedaan hebt. Je zult ervaren dat het als het ware vanzelf gaat. Je mag je familie er natuurlijk alles over vertellen maar ik werk met jou en jij gaat er zelf mee verder. Waarom het familieopstelling heet is omdat je onlosmakelijk verbonden bent met je systeem van herkomst. In elk systeem zitten onzichtbare wetmatigheden die je voor of tegen je kunt laten werken. Daar is geen ontkomen aan. Je familiesysteem heeft de meeste invloed op jou. Je kunt uit een werkomgeving stappen, uit een vriendengroep, sportvereninging, dorp of stad maar niet uit je biologische familie. Die (ver)binding blijft altijd bestaan. Je kunt in je leven contact met je familieleden verbreken (concreet of innerlijk) maar juist dan spelen systemische wetmatigheden en krachten op.

Het bijzondere van opstellingen zit hem in de informatie en de bewegingen die ‘als vanzelf’ ontstaan bij de representanten (in een groep) of de vloerankers die als het ware als ‘antennes’ dienen (in een individuele opstelling).

Een volgende stap zetten

Ik ben op zoek naar jou als je een volgende stap wilt zetten. Je hebt bepaalde vragen, doelen, wensen, dromen of je ervaart obstakels. In je priveleven of in je werk. Misschien heb je bepaalde signalen te lang genegeerd, maar het kan ook zo zijn dat je jezelf wil uitdagen om verder te groeien.

Ben jij klaar om een volgende stap in je leven te zetten en inzichten te krijgen die je verder kunnen brengen? Kom het ervaren en neem contact op!